elkassetter

ELKASSETTER EK 13, EK 15 E & K-060

En el-kassett er en praktisk og rimelig løsning når varmepumpen ikke strekker til.

El-kassetten er i prinsippet en el-kolbe montert i en vannbeholder, eller en elkjel uten varmtvannsbereder. El-kassetten kobles enkelt til varmepumpen via en ekspansjonsledning og dokkinguttak eller tappekran. For å sikre vannsirkulasjonen skal det installeres en sirkulasjonspumpe.

K-060

K-060 er en isolert beholder for el-kolber. Alle el-kolber med R50-tilkobling og maks. innstikkslengde på 420 mm kan monteres i beholderen, noe som innebærer fra 1,5 kW til 9 kW. Beholderen fås også i rustfri utførelse, K-060 R.

EK 13

El-kassett 13 kW med 3 trinn, styres med to mekaniske termostater og hovedbryter. Brukes som supplement til eksisterende varmepumpe/kjel eller varmtvannsbereder.

EK 15 E

Elkassett 15 kW med 7 trinn, styres med elektronisk termostat. Kan enkelt klimastyres ved hjelp av UTK-E. Kan også styres av varmepumpe eller av et annet eksternt signal 0–10 V. EK 15 E har belastningsvakt i 7 trinn som beskytter hovedsikringene i boligen.