thermoflow elpanna

ELKJEL THERMOFLOW NG

Kan varme det meste

Thermo Flow NG kan brukes til alle typer oppvarming, og et vanlig bruksområde er vannbåren gulvvarme.
Thermo Flow NG har ikke innebygd bereder eller varmeveksler for varmtvann.

Beskrivelse

Thermo Flow NG er en veggmontert elkjel med en effekt på 11 kW. Kjelen er, akkurat som Elomin III, «klimastyrt», noe som betyr at utetemperaturen styrer hvor mye varme kjelen fører frem. Når det ikke er noe varmebehov, slås kjelen automatisk av. Sirkulasjonspumpen startes med jevne mellomrom om sommeren for å sikre at den fungerer når høsten kommer. Thermo Flow NG har frostbeskyttelse, og romtermostat fås som tilbehør. Trykkstyrt bypassventil forlenger levetiden til kjelen og gir sikker drift.

Energibesparende funksjoner

Kjelen er, akkurat som boligkjelen Elomin III, klimastyrt – utetemperaturen styrer hvor mye varme kjelen fører frem til huset. Belastningsvakt, sommerdriftsfunksjon og frostbeskyttelse inngår.

Kompakte mål

Thermo Flow NG har beskjedne mål og er derfor lett å plassere. Til tross for den beskjedne størrelsen klarer kjelen å varme større arealer enn man skulle tro.

Komplett

Thermo Flow NG leveres helt komplett. Man trenger bare koble til vann og strøm, og så er anlegget klart til å tas i bruk.

Belastningsvakt

Belastningsvakten i sju trinn beskytter hovedsikringene i boligen. Funksjonen begrenser midlertidig kjelens effekt når f.eks. vaskemaskinen, tørketrommelen eller komfyren er på samtidig med kjelen