ELEKTROKJELER INDUSTRI & EIENDOM

Sammankopplade Elpannor

Värmebaronen har markedets bredeste sortiment av elvarmeløsninger. Alt fra elkolber på 1,5 kW opp til den største elkolben på 750 kW. Kan kobles sammen til opptil 10 MW eller mer.

Bruksområdet er ofte som tilskuddsvarme f.eks. til en eller flere varmepumper. Installasjonskostnaden for en elkjel er lav, og jobben går raskt og enkelt. Når det blir kaldt ute og varmepumpen ikke klarer å holde varmen oppe, er elkjelens spissvarme uvurderlig.

Elkolber
Økonomiske og sikre. Passer de fleste oppvarmingssystemer. Også skreddersydde løsninger til f.eks. industri.

Elkassetter
Effekt 13–15 kW. Lett å koble til varmesystemet.

Elkjeler, EP 26 E & EP 42 E
Effekt 26–42 kW. Som tilbehør kan du få utetemperaturkompensator UTK-E.

Elkjeler, EP TL 31-750 kW | EP BL 52-600 kW
Boligblokk, næringsvirksomhet, hotell eller ganske enkelt som supplement/tilskuddsvarme til et varmepumpeanlegg.

Kan kobles sammen
Flere EP TL-elektrokjeler kan kobles sammen til opptil 10 MW eller mer.

Kundetilpassede
Vi lager også kjeler av ulike materialer for ulike temperaturer og spenningsalternativer 230–690 V.

EP TL-serien, Top Line, elkjeler for vannbårne varmesystemer og industriprosesser

Effekt fra 31–750 kW. Kan kobles sammen.

Kjelenes effekt er inndelt i 7, 15 eller 30 trinn, som kobles inn trinnvis ved temperaturunderskudd.
Turtemperaturen kan stilles inn mellom 20–95 °C. Kjelene leveres med termostat for konstantholding av turtemperaturen. Utetemperaturkompensering for flytende turtemperatur kan fås som tilbehør. Smart temperaturstyring tilpasser effekttilkoblingen for å øke levetiden til kjelens kontaktorer.

Av sikkerhetsårsaker klarer EP-serien strømninger ned til null, dvs. at kjelene ikke trenger utstyres med sirkulasjonsvakt eller tvillingpumper. Kjelene kan effektbegrenses ned til ett effekttrinn. Belastningsvakt er integrert for å beskytte hovedsikringen. Kjelene har tilkobling for ekstern blokkering samt for styring via strøm-/spenningssignal samt ekstern visning av tilkoblet effekt og temperatur. Alarmer vises i frontpanelet. Kjelene har også tilkobling for ekstern summeralarm.

Ved bruk sammen med f.eks. en platevarmeveksler , kan kjelene styres direkte via temperaturen i sekundærkretsen.

Ved større effektbehov kan flere kjeler seriestyres, seriestyring er tilbehør.

elkjeler ep bl serie

 

EP BL-serien

EP BL-serien, Basic Line, elektrokjeler for enklere applikasjoner

Effekt fra 52–750 kW.

EP BL-serien er forskjellig fra EP TL-modellene med enklere utstyr og design, men med samme høye standarder og kvalitet.EP BL-serien er kraftig og pålitelig og et godt valg for enkle installasjoner, eller som erstatningskedler. Les mer i katalog (PDF).

EP TL-serien | Godkjent for montering uten dampbeholder

Värmebaronen kan, takket være fabrikkmontert sikkerhetsutstyr, tilby elkjeler godkjent for montering uten dampbeholder.
Alle elkjeler i EP TL-serien tåler nullgjennomstrømning og kan installeres uten dampbeholder, nivågiver, tvillingpumper og sirkulasjonsvakt. Kjelene kan leveres med fabrikkmontert sikkerhetsutstyr og tilfredsstiller kravene iht. EN 12828 samt AFS 2002:1, 2016:1 hva angår periodisk overvåking av kjelanlegg, gransket av tredjepart.

Sikkerhetsutstyret og den eksepsjonelt enkle installasjonen gjør at kostnadene for arbeid og prosjektering går drastisk ned. I tilfeller der sikkerhetsutstyret er fabrikkmontert, trenger man heller ingen spesiell inspeksjon av dette. Det tilfredsstiller kravene når det forlater fabrikken.

säkerhetsutrustning elpannor elpanna

Fordeler med EP TL:

SIKKERHETSUTSTYR

Kjelene kan leveres med fabrikkmontert sikkerhetsutstyr for installasjon uten katastrofebeskyttelse, dampbeholder, nivågiver m.m. Tilbehør.

ALLPOLET BRYTER

Den allpolete hovedbryteren bryter all strømforsyning hvis det oppdages en feil i kjelestyringen. Dette er viktig for å opprettholde høy sikkerhet.

FLENSER ELLER GJENGER

Alle rørkoblinger er gjenget eller flenset. Det gir billigere ventiler og færre rørsveiser. Kjelen kan lettere kobles fra. Grove tilkoblinger gir mindre sirkulasjonspumper.

NIVÅVAKT

En integrert nivåvakt utløser umiddelbart en alarm hvis kjelen ikke er helt fylt med vann. Dette eliminerer risikoen for tørrkoking som kan skade kjelen og gi andre konsekvenser.

DIGITALT PANEL

Enkel overvåking av kjelen. På kjelenes paneler finner man enkelt all informasjonen man trenger samt alle innstillingsmuligheter.

JORDFEILOVERVÅKING

En jordfeilmåler overvåker kolbene slik at man får en tidlig indikasjon hvis det oppstår en feil. På denne måten unngår man kostbare utskiftinger og eventuelle følgefeil.

DELBAR FLENS

Delbar kabelflens og panel og luke som kan åpnes, gir sammen med en stor avstand til strømtilkoblingen en forenklet installasjon.

SMART STYRING

Styring med mange funksjoner, bl.a. mulighet til å hente ut informasjon fra kjelen, slik som temperatur, trykk, alarm, osv.


EP TL-serien består av 24 ulike modeller og effekter

ELKJELER for varmesystemer og industrielle prosesser. Elkjeleserien EP TL består av 24 ulike kjeler med effekt fra 31 til 750 kW.

Velg riktig antall effekttrinn

Kjelenes effekt er inndelt i 7, 15 eller 30 trinn. Temperaturstyringen tilpasser effekttilkoblingen etter varmebehovet. Når kjelen brukes sammen med en varmepumpe, er det en fordel med mange trinn da kjelen kan gå inn med en mindre effekt for å støtte. I en prosess kan det være mer hensiktsmessig med færre trinn, slik at kjelen går inn direkte med en større effekt. Kjelenes reguleringsområde er 20–95 °C, og de kan effektbegrenses ned til ett effekttrinn.

Med eller uten utetemperaturkompensering

Kjelene leveres med regulering for konstantholding av kjeletemperaturen. En utetemperaturkompensator for flytende turtemperatur kan fås som tilvalg.

Aluminium og kopper

For å forenkle installasjonen er kjelene utstyrt med klemmer som gjør det mulig å koble til både aluminiums- og kopperkabler, uten behov for skjøting fra aluminium.

Driftssikkerhet

Kjelene er utstyrt med nivåvakt og jordfeilmåling, som gir en tidlig indikasjon ved eventuelle feil på elkolbene, slik at man raskt kan rette opp feil uten varige driftsopphold.

I serie eller parallelt

Kjelene kan kobles i serie opptil 1,5 MW eller parallelt opptil 10 MW. Som tilbehør kan du få en smart seriestyring som sørger for at driftstiden fordeles jevnt på alle kjelene.

Rustfrie elkolber

Elkolbene er som standard i rustfritt stål med messinghode. Kan også fås i andre materialer og kvaliteter.

Ekstern styring (f.eks. varmepumpe)

Kjelene har tilkobling for ekstern blokkering, effektstyring, med spennings- eller strømsignal samt 0–10 V ut for tilkoblet effekt og temperatur. Varmepumpe med binær styring av tilskuddsvarme kan fås med tilpasningsenheten EP VP, standard i EP 31-EP 119.

Pumpemosjonering

I modusen pumpemosjonering er varmen slått av, men sirkulasjonspumpen (1-faset) mosjoneres i noen minutter per døgn.