elpatroner

ELKOLBER FOR KJELER OCH AKKUMULATORER

Økonomisk og sikkert − passer de fleste kjeler og akkumulatorer.

El-kolbe er et komfortabelt supplement for deg som f.eks. fyrer med ved. Når flammen har dødd ut og du ikke har tid eller lyst til å fyre mer, kan du la el-kolben automatisk ta over oppvarmingen. El-kolben er også en sikkerhet hvis brenneren skulle svikte eller hvis det går tomt for olje/pellets.

Effektbehov

For at el-kolbene skal klare hele varmebehovet, bør effekten være på mellom 6 og 12 kW. Hvis du bare skal varme opp varmtvann om sommeren, kan du klare deg med 1,5 til 6 kW.

Elpatron VB 1510 – VB 6010 (L)*

Disse el-kolbene egner seg hvis du ikke trenger mer effekt enn 6 kW eller hvis du vil supplere en el-kolbe av F-modell for å få større effekt.

Elpatron VB 6002 – VB 9002

Fordelen med VB 6002 – VB 9002 er at de belaster fasene jevnt, i to trinn. VB 9002 er bare beregnet for industriell bruk (ingen tidsforsinkelse).

Elpatron VB 6003 F – VB 9003 F (L)*

Disse F-modellene har tidsforsinkelse på hele eller halve effekten. De kan også utstyres med belastningsvakt, VBB 12 TX, eller med utetemperaturkompensator UTK 2000.

* Tanker med lange kolbemuffer krever spesialkolber. Disse betegnes med «L» etter produktnavnet. Fås i modellene VB 6010 L og 9003 FL.