Elomin Elpanna

ELKJEL ELOMIN III

Med eller uten varmtvannsbereder.

Elomin III er en moderne, kompakt elkjel. Bekymringsfri, med enkelt vedlikehold og høy varmekomfort. Den er rimelig i innkjøp, noe som sammen med lave installasjonskostnader gjør den til et godt valg. Elomin III Elkjel er utviklet over mange år og er solgt i titusener av eksemplarer, noe som er en garanti for et trygt kjøp.

Klimastyrt varme

Klimastyrt varme gir best økonomi og høyest komfort. Kjelen utnyttes alltid så effektivt som mulig, der nøyaktig riktig mengde varme alltid slippes frem til boligen. Det sparer penger! Dette er ekstra viktig om våren og høsten når det er kalde frostnetter og opptil 15 plussgrader om dagen.

Belastningsvakt og sommerdrift

Funksjonen begrenser trinnvis kjelens effekt når f.eks. vaskemaskinen, tørketrommelen eller komfyren er på samtidig med kjelen. Da kan du klare deg med en lavere hovedsikring, noe som gir lavere avgift. Når det ikke er noe varmebehov, slås varmen til boligen automatisk av, slik at det bare er varmtvannsberederen som er på. Sirkulasjonspumpen startes med jevne mellomrom om sommeren for å sikre at den fungerer når høsten kommer. Styringen til kjelen trenger bare justeres under installasjonen. Deretter klarer den seg selv.

Funksjon for varme til f.eks. kjeller om sommeren

Stillbar maksimums- og minimumstemperatur til radiatorene gjør at enkeltrom eller kjeller kan varmes selv om resten av huset ikke har noe varmebehov, f.eks. om sommeren.

Med eller uten varmtvannsbereder

Elomin III fås i to utførelser. Dels som CU 200, komplett elkjel med 200 liters varmtvannsbereder, dels i UB-utførelse, uten bereder, som passer alle modulberedere med mål 600×600 mm.

Komplett leveranse sparer penger

Elomin III leveres helt komplett med klimastyrt varmeautomatikk, belastningsvakt, ekspansjonstank, sirkulasjonspumpe og mye annet. Hvis du velger et annet fabrikat, kreves det en automatsikring mellom kjelen og berederen, noe som gir en dyrere installasjon.

Elomin elpanna