• Industri og eiendom

    Värmebaronen har markedets bredeste utvalg av elektrisk oppvarming til industri & eiendom.

    Industri

Elektriske kjeler til alle bruksområder

Värmebaronen har markedets bredeste utvalg av elektrisk oppvarming. Alt fra en el-patron på 1,5 kW opp til den største el-kjelen på 1500 kW. Sammenkobles opp til i utgangspunktet uendelig. Spenningsalternativer 230-690 V. Temperaturer opp til 150 °C.

Kraften til kjelene er delt inn i 7, 15 eller 30 trinn. Temperaturreguleringen tilpasser strømtilkoblingen til varmebehovet. Når kjelen brukes sammen med varmepumpe er det en fordel med mange trinn da kjelen kan gå inn med en mindre effekt å støtte. I en prosess kan det være mer hensiktsmessig med færre trinn slik at kjelen kommer direkte inn med større effekt. Reguleringsområdet til standardkjelene er 20- 95 °C og de kan begrenses i effekt ned til ett effekttrinn.

Volt

Volt

Våre el-kjeler kan møte de fleste vanlige elektriske systemer og kan tilpasses for 230-690V forsyningsspenning. På denne måten kreves det ingen investering av en ekstern transformator.

Temperatur

Temperatur

I standardversjonen er reguleringsområdet 20-95 °C, men i anlegg med høyere krav til middels temperatur kan vi levere elektriske kjeler med reguleringsområde opp til 150 °C.

Tryck

Trykk

Normalt er 6 bar systemtrykk (standardutførelse) tilstrekkelig, men med våre el-kjeler tilpasset oppvarming via varmevekslere kan våre løsninger brukes i anlegg med systemtrykk inntil 40 bar.

Effekt

Effekt

Med et effektområde fra 1,5kW - 1500kW dekker vi alle typer anlegg fra den enkelte villa til de større industri- og eiendomsanleggene.

Fjärvärme

Fjernvarme

Vi har lang erfaring med fjernvarme-oppvarming, noe som har lært oss å håndtere høgt stilte krav når det gjelder vannkvalitet så vel som høye temperaturer og systemtrykk. Med våre tilpassede varmeløsninger lever våre el-kjeler i et helt adskilt system, noe som sikrer lang og problemfri drift

     

Frekvensregulering

Alt oftere blir vi involverte i prosjekt som krever rask inn og utkobling av kjelens effekt for å balansere kraftnettet. Med vår SSR (Solid State Relay) el-kjele serie skjer effekt trinningen på brøkdelen av et sekund, noe som er et krav fra systemeierne.

   

Högtemperatur

Høytemperatur

HT-serien består av hetvanns kjeler med komplett montert sertifisert sikkerhetsutrustning. Industriprosesser med systemtemperatur krav < 150 °C er ikke uvanlig og her kommer vår tilpassede høytemperatur kjele vel tilpass.

      

Tappevann

I tappevannsanlegg risikerer man å få vekst av legionellabakterier dersom vanntemperaturer er altfor lav. Med våre el-kjeler som kan bestykkes med varmeveksler pakke kan temperaturen høynes tilstrekkelig til å drepe legionellabakterier. Ettersom el-kjelen via platevarmeveksleren er adskilt vannteknisk fra resten av systemet.

Sammenkobling

For større effektbehov kan flere kjeler kobles sammen, i serie inntil 3 MW og parallelt inntil 15 MW. Dette skaper en ekstremt pålitelig varmepakke, som gir varme selv under reparasjon og service.

Installasjon

EP-serien er enkel å installere. Alle rørforbindelser er gjenget eller flenset. Dette gir billigere ventiler og færre rørsveisinger. Kjelen er også lettere å koble fra. Grove koblinger krever også mindre sirkulasjonspumper.

Null flyt

Våre kjeler tåler nullstrøm. Vi kan valgfritt levere fabrikkmontert sikkerhetsutstyr uten dampoppsamlere, nivåsensorer, tvillingpumper og strømningsvakter. Ettersom utstyret oppfyller gjeldende krav, kreves det ingen spesiell inspeksjon av det. Den enkle installasjonen gjør at kostnader til arbeid og design reduseres drastisk.

Trekk

Innebygd nivåvakt alarmerer umiddelbart dersom kjelen ikke er helt fylt med vann, noe som eliminerer risikoen for at kjelen skades ved tørrkoking.
En jordfeilmåler gir tydelig indikasjon på eventuelle feil på el-kolbene, slik at feil kan rettes raskt uten uplanlagte driftsstans.
Styringens mange funksjoner gir mulighet for å innhente informasjon som temperatur, alarm og innkommende effekt. Kjelen kan enkelt styres eksternt av varmepumpe, ModBus eller SD-annlegg.
Sikkerhetsbryteren slår av all innkommende strøm hvis det oppdages en feil av kjelestyringen. Innebygd nivåvakt alarmerer umiddelbart dersom kjelen ikke er helt fylt med vann, noe som eliminerer risikoen for at kjelen skades ved tørrkoking.

EP-serien

Ta en nærmere titt på EP-serien vår

Vi hjelper deg med å finne riktig energiløsning

Ta kontakt med Värmebaronens bransje- og eiendomseksperter når du har et prosjekt som krever smarte varmeløsninger.

Einar
Einar
Varmeekspert | Selger

+47 90 71 17 07

Ulf
Varmeekspert | Selger

+46 44-22 63 20

Nicholai
Varmeekspert | Selger

+46 44-22 63 20