Sekondärreglering
Artikelnummer: 4804

Sekundærregulering

Når det kreves nøyaktig temperatur lenger fra el-kjelen, er den innebygde styringen forberedt for regulering via en ekstern temperaturføler.