EP 1500 -

Elkjeler 30-trinn

EP 900 - 1500

Vår EP-serie, kjeler for vannbårne varmesystemer og industrielle prosesser, er tilgjengelig i 31 forskjellige effektstørrelser fra 31 til 1500 kW. Kraften til kjelene er delt inn i 7, 15 eller 30 trinn og styres i henhold til varmebehovet.

Ettersom fossilt brensel fases ut for andre oppvarmingsalternativer, øker også behovet for pålitelige backup-systemer. Da er EP-serien vår perfekt.

Kjelene leveres med termostat for å holde turledningstemperaturen konstant. For å øke levetiden til kjelens kontaktorer har kjelene en smart temperaturkontroll som tilpasser strømtilkoblingen.

 

SE VÅR PRODUKTBROSJYRE HER

Elvärme - Industri & fastighet

OEM Objekt

EP 900-1500

Technical specification

Document