PELLETSPRIS SMÅSÄCK & BULK

Ibland hör man att pellets har blivit dyrt.
Faktum är att priset ligger stilla sedan många år.

Till skillnad från el- och oljepriser har priset på bränslepellets har legat helt stabilt sedan 2010.
Det finns inget som tyder på att det skulle ändras.

Därför är pellets bästa valet om man vill ha en stabil uppvärmningskostnad utan plötsliga prischocker.