ELEKTROKJELER FOR INDUSTRI, PROSESSER OG EIENDOMMER

ELEKTROKJELER ENEBOLIG | EL-KASSETTER | EL-KOLBER

STØRRE ELKJELER FÖR INDUSTRI & EIENDOM

Värmebaronen produserer pelletsbrennere, pelletskjeler, vedkjeler, solfangere og elektrokjeler for eneboliger, industri og eiendommer.

Alle energi- og varmekilder er miljøsertifiserte og produseres i Sverige i egen fabrikk.

NÅR VARMEN IKKE STREKKER TIL

Vårt brede sortiment av tilskuddsvarmeløsninger supplerer oppvarmingsanlegget når det ikke strekker til.

Elkassetter, pelletskassetter, elkolber samt større elkjeler for enebolig, eiendom og industri.