Integrity policy

Dine personopplysninger vil bli registrert og behandlet for rekruttering eller for tilbudsarbeid. Innsendte data vil være tilgjengelige for HR (personellavdeling) og rekruttering av personer i organisasjonen i henhold til EUs databeskyttelsesforordning (2018), GDPR.

Behandling av personopplysninger
Informasjonen du oppgir i søknaden din lagres på vegne av Värmebaronen.
Vi kan behandle følgende personopplysninger:

Navn
Fødselsår
Kjønn
Epostadresse
Telefonnummer
Adresse
Gjenoppta
Personlig brev
Andre vedlegg (karakterer)
Värmebaronen AB er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvem kan få tilgang til dataene?
Innsendt informasjon vil være tilgjengelig for HR og rekrutteringspersoner innenfor organisasjonen samt salg og vår teknologileverandør for nettstedet.

Hvor lenge lagres personopplysningene?
Alle personopplysninger vil bli slettet fra Värmebaronens database etter 6-12 måneder i henhold til GDPR-direktivet.

Du har rett til å vite hvilken informasjon Värmebaronen har om deg
Informasjonen Värmebaronen har om deg er informasjonen du oppga i forbindelse med søknaden din.
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger Värmebaronen har om deg i form av et registerutdrag. Du kan også be om at vi retter feil informasjon.

Navn: HR-avdeling Värmebaronen AB
Organisasjonsnummer: 556261-4155
Postadresse: Arkelstorpsvägen 88, 291 94 Kristianstad
Telefon: 044-22 63 20

Har du spørsmål, ta kontakt med kontaktpersonen oppført i annonsen eller epost: info@varmebaronen.se