Sikkerhetsutstyr

Fabrikkmontert og innvendig fullt tilkoblet sikkerhetsutstyr. Åpningstrykk for sikkerhetsventiler angis ved bestilling