backnet-modbus
Artikelnummer: 4811 / 4813 / 4815 / 4817 / 4817 / 4819

ModBus / BacNet

Digital styring med mange funksjoner, blant annet mulighet for å få informasjon fra kjelen som temperatur, trykk, alarmer m.m.