9 kw

Elektriske patroner - 2 trinn

VB 6002 – VB 9002

Elektriske patroner er et økonomisk og trygt valg som passer til de fleste kjeler og akkumulatorer.

Fordelen med VB 6002-VB 9002 er at de belaster fasene jevnt, i to trinn. VB 9002 er kun for industriell bruk (ingen tidsforsinkelse).

VB elpatron

Technical specification

Document

Where does VB 6002 – VB 9002 fit

Tillskottsvärme Main heating Industry & real estate
Mobile Elkjeler